Κωδικοί περιοχής Ολλανδία

Οι Κωδικοί της περιοχής Ολλανδία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Leeuwarden058
2.Leiden071
3.Lelystad0320
4.Lochem0573

Κωδικοί περιοχής Ολλανδία