Κωδικοί περιοχής Νότια Αφρική

Οι Κωδικοί της περιοχής Νότια Αφρική:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Zululand (St. Lucia, Richards Bay)035

Κωδικοί περιοχής Νότια Αφρική