Κωδικοί περιοχής Νότια Αφρική

Οι Κωδικοί της περιοχής Νότια Αφρική:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Lichtenburg, Potchefstroom, Klerksdorp018

Κωδικοί περιοχής Νότια Αφρική