Κωδικοί περιοχής Νότια Αφρική

Οι Κωδικοί της περιοχής Νότια Αφρική:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Kimberley053
2.Kroonstad056

Κωδικοί περιοχής Νότια Αφρική