Κωδικοί περιοχής Νήσοι Κουκ

Οι Κωδικοί της περιοχής Νήσοι Κουκ:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Nassau45

Κωδικοί περιοχής Νήσοι Κουκ