Κωδικοί περιοχής Νήσοι Κουκ

Οι Κωδικοί της περιοχής Νήσοι Κουκ:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Mangaia34
2.Manihiki43
3.Mauke35
4.Mitiaro36

Κωδικοί περιοχής Νήσοι Κουκ