Κωδικοί περιοχής Νήσοι Κουκ

Οι Κωδικοί της περιοχής Νήσοι Κουκ:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Aitutaki31
2.Aitutaki32
3.Atiu33

Κωδικοί περιοχής Νήσοι Κουκ