Κωδικοί περιοχής Λιθουανία

Οι Κωδικοί της περιοχής Λιθουανία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Jonava8349
2.Joniškis8426
3.Jurbarkas8447

Κωδικοί περιοχής Λιθουανία