Κωδικοί περιοχής Κιριμπάτι

Οι Κωδικοί της περιοχής Κιριμπάτι:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Onotoa45

Κωδικοί περιοχής Κιριμπάτι