Κωδικοί περιοχής Κιριμπάτι

Οι Κωδικοί της περιοχής Κιριμπάτι:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Kanton85
2.Kiritimati81
3.Kiritimati82
4.Kuria39

Κωδικοί περιοχής Κιριμπάτι