Κωδικοί περιοχής Κιριμπάτι

Οι Κωδικοί της περιοχής Κιριμπάτι:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Fanning (Tabuaeran)83

Κωδικοί περιοχής Κιριμπάτι