Κωδικοί περιοχής Καναδάς

Οι Κωδικοί της περιοχής Καναδάς:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Yukon, Nunavut, Northwest Territories867

Κωδικοί περιοχής Καναδάς