Κωδικοί περιοχής Καναδάς

Οι Κωδικοί της περιοχής Καναδάς:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Saskatchewan306
2.Saskatchewanh639

Κωδικοί περιοχής Καναδάς