Κωδικοί περιοχής Καναδάς

Οι Κωδικοί της περιοχής Καναδάς:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Manitoba204
2.Manitoba431

Κωδικοί περιοχής Καναδάς