Κωδικοί περιοχής Καναδάς

Οι Κωδικοί της περιοχής Καναδάς:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Alberta403
2.Alberta587
3.Alberta780
4.Alberta825

Κωδικοί περιοχής Καναδάς