Κωδικοί περιοχής Ιταλία

Οι Κωδικοί της περιοχής Ιταλία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Udine0432

Κωδικοί περιοχής Ιταλία