Κωδικοί περιοχής Ιρλανδία

Οι Κωδικοί της περιοχής Ιρλανδία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Galway, Gort, Loughrea091

Κωδικοί περιοχής Ιρλανδία