Κωδικοί περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Οι Κωδικοί της περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Rhode Island401

Κωδικοί περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής