Κωδικοί περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Οι Κωδικοί της περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Louisiana225
2.Louisiana985
3.Louisiana504
4.Louisiana337
5.Louisiana318

Κωδικοί περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής