Κωδικοί περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Οι Κωδικοί της περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Hawaii808

Κωδικοί περιοχής Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής