Κωδικοί περιοχής Γουινέα

Οι Κωδικοί της περιοχής Γουινέα:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Télimélé30613

Κωδικοί περιοχής Γουινέα