Κωδικοί περιοχής Γαλλία

Οι Κωδικοί της περιοχής Γαλλία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Île-de-France (Paris)01

Κωδικοί περιοχής Γαλλία