Κωδικοί περιοχής Φινλανδία

Οι Κωδικοί της περιοχής Φινλανδία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Kuopio017
2.Kymi (Kymmene)05

Κωδικοί περιοχής Φινλανδία