Κωδικοί περιοχής Ελβετία

Οι Κωδικοί της περιοχής Ελβετία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Zurich43
2.Zurich44

Κωδικοί περιοχής Ελβετία