Κωδικοί περιοχής Ελβετία

Οι Κωδικοί της περιοχής Ελβετία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Valais/Wallis27

Κωδικοί περιοχής Ελβετία