Κωδικοί περιοχής Βουλγαρία

Οι Κωδικοί της περιοχής Βουλγαρία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Yambol046
2.Yambol, Haskovo047

Κωδικοί περιοχής Βουλγαρία