Κωδικοί περιοχής Βουλγαρία

Οι Κωδικοί της περιοχής Βουλγαρία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Mezdra0910
2.Montana095
3.Montana096

Κωδικοί περιοχής Βουλγαρία