Κωδικοί περιοχής Βουλγαρία

Οι Κωδικοί της περιοχής Βουλγαρία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Levski0650
2.Lom0971
3.Lovech068
4.Lovech069
5.Lukovit0697

Κωδικοί περιοχής Βουλγαρία