Κωδικοί περιοχής Βουλγαρία

Οι Κωδικοί της περιοχής Βουλγαρία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Harmanli0373
2.Haskovo037
3.Haskovo038
4.Haskovo039

Κωδικοί περιοχής Βουλγαρία