Κωδικοί περιοχής Βουλγαρία

Οι Κωδικοί της περιοχής Βουλγαρία:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Elhovo0478
2.Etropole0720

Κωδικοί περιοχής Βουλγαρία