Κωδικοί περιοχής Ακτή Ελεφαντοστού

Οι Κωδικοί της περιοχής Ακτή Ελεφαντοστού:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Daloa32

Κωδικοί περιοχής Ακτή Ελεφαντοστού