Κωδικοί περιοχής Ακτή Ελεφαντοστού

Οι Κωδικοί της περιοχής Ακτή Ελεφαντοστού:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Cocody22

Κωδικοί περιοχής Ακτή Ελεφαντοστού