Κωδικοί περιοχής Αφγανιστάν

Οι Κωδικοί της περιοχής Αφγανιστάν:

Πόλη ή Περιοχή Κωδικός Περιοχής
1.Kabul020
2.Kandahar030

Κωδικοί περιοχής Αφγανιστάν